Gotlandskaniner, fem fina honor i Närke

Fem gotlandshonor födda den 15 juni finns mellan Örebro och Karlskoga. De är nyfikna och trevliga i sitt sätt, liksom sina föräldrar. De var nio i kullen och honan har tagit väl hand om sina små. De vill nu hitta nya hem och säljes med genbanksintyg.
Genbank 1815.
Nås bäst via sms 0730-439406.